Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Judenrain – Judenrein

Se denomina judenrein, “libre de judíos”, todo lugar en el que los judíos habían sido asesinados o deportados.

Translate »